můj mail: novinky rozvaděče hlasové moduly displeje Blokování DALLAS Rozvodnice Řídící jednotky Software Manuály Fotogalerie
AUDIO PAMĚŤ HR-2004-04       Manuál v PDF

Tento modul slouží k předání hlasové informace o poloze kabiny výtahu. Modul má v sobě náhránou sadu nejpoužívanějších zpráv a několik druhů gongů. Ke každé adrese lze přiřadit libovolnou předdefinovanou zprávu. Lze nastavit až 32 adres při řízení binárním kódem a 64 adres při řízení sériovou linkou. Výběr zpráv se provádí pomocí počítače a programovacího kabelu. Software umožňuje plně nastavit funkce hlasového modulu. Software je volně ke stažení v sekci konfigurační software. Lze volit typ gongu před příjezdem do stanice, jiný gong před zprávou, hlášení směru další jízdy, přetížení kabiny atd. Dále je možné volit typ rozhraní (binární vstupy, seriová linka HR, seriová linka EL). Při použítí s rozvaděči HR-2672-XXX pracuje hlasový modul přímo bez použití dekodérů a jiných podpůrných obvodů.
ZVĚTŠIT OBRÁZEK
AUDIO PAMĚŤ HR-2002-B       Manuál v PDF

Hlasový výstup polohy kabiny slouží k předání hlasové informace o poloze kabiny výtahu. Umožňuje jednoduché nahrávání libovolných zpráv pomocí tří tlačítek a vestavěného mikrofonu. Displej LED informuje o stavu modulu. Modul umožňuje nahrání až 32 zpráv o celkové délce max. 60 (75)sec. Ovládání se provádí pomocí binárního kódu a spouštěcího impulsu, nebo sériovou linkou. Tento modul je vhodný pro specifické zprávy, které nejsou obsaženy v HR-2004-04.
ZVĚTŠIT OBRÁZEK
DEKODÉR HR-2002-8-DEC       Manuál v PDF

Dekodér se používá pro řízení hlasových modulů a maticových displejů tam, kde není možné použít přímé řízení sériovou linkou HR (použití rozvaděčů různých výrobců). Dekodér převádí binární data a data přímo ze vstupů na seriovou linku HR. Tento převod je nutný pro úsporu vodičů ve vlečném kabelu. Při použití linky HR jsou potřebné 3 datové vodiče (CLK, DATA, STROBE). Tato linka se osvědčila pro svou odolnost proti rušení při velkých délkách kabelů. Přiřazení zpráv na jednotlivé vstupy a adresy se provádí pomocí programovacího kabelu a ovládacího software. Software je volně ke stážení v sekci konfigurační software.