můj mail: novinky rozvaděče hlasové moduly displeje Blokování DALLAS Rozvodnice Řídící jednotky Software Manuály Fotogalerie
ROZVODNICE HLAVNÍHO VYPÍNAČE       Schema v PDF

Rozvodnice hlavního vypínače se používá jako přívodní rozvodnice pro strojovnu a pro výtahový rozvaděč. Obsahuje uzamykatelný vypínač, jistič výtahu, vypínač osvětlení kabiny. Dále obsahuje zásuvku 230V, jistič zásuvkového obvodu, jistič osvětlení šachty a strojovny. Na přání může obsahovat vypínač osvětlení šachty, nebo impulsní relé apod. Krytí rozvodnice je IP40.
ZVĚTŠIT OBRÁZEK
ROZVODNICE REVIZNÍ JÍZDY     

Rozvodnice revizní jízdy je uspořádána tak, aby propojení s rozvaděčem bylo co nejjednodušší. Svorky v rozvodnici mají stejné pořadí, jako svorky v rozvaděči. Pro uchycení vlečných kabelů se používá kovový držák, který je součástí revizní jízdy. Všechny svorky jsou bezšroubové a jsou opatřeny popisem, což usnadňuje montáž kabelů. Revizní jízda obsahuje též zásuvku 230V a sirénku. Ovládací prvky umístěné na panelu jsou patrné z obrázku. Perforovaný žlab umožňuje úhledné uspořádání vodičů v rozvodnici.
ZVĚTŠIT OBRÁZEK